Reservering en annulering

U kunt ten alle tijden een annulering of een wijziging doorgeven. U kunt ook een vervangende huurder aanwijzen.
Alle annuleringen of wijzigingen moeten via een email schriftelijk doorgegeven worden.
Annuleringskosten worden in rekening gebracht om eventuele verlies van inkomsten op te vangen omdat we de woning bijna niet meer kunnen verhuren.

 

De kosten zijn het volgende:

Tijd voor aankomst

Als wij annuleren

Als U annuleert

Meer dan 6 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 25% van huursom wordt ingehouden
Tussen 4 en 6 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 50% van huursom wordt ingehouden
Tussen 2 en 4 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 75% van huursom wordt ingehouden
Minder dan 2 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 100% van huursom wordt ingehouden

 

Er wordt niet terugbetaald in geval van overmacht. Bijvoorbeeld, natuurrampen, stakingen, oorlog enz.

Wij kunnen de boeking annuleren als bij overlijden de woning verkocht wordt. We zullen U dan een alternatief aanbieden. Als U het daarmee niet eens bent, dan wordt het betaalde bedrag terug gestort.

Wij adviseren onze klanten om een annuleringsverzekering af te sluiten! Vraag hiervoor bij uw verzekeringsagent naar de details en condities.

 

 

Regelementen